keskiviikko 29. tammikuuta 2020


Puolesta ja vastaan
Esseitä kirjoista ja aatteista

Toimittaneet Katriina Kajannes ja Matti Kuhna

Athanor
256 sivua
Ilmestyy maaliskuussa 2020


Sisällys


Lukijalle

1
Sisko Ylimartimo: Menneisyyden kuvia ja maailmantaidetta. Visuaalinen etnofuturismi Kalevalan kuvituksissa
Tiina Katriina Kukkonen: Ristiriitoja ja ohipuhumista. Juhanin ja Kolistimen ukon kohtaaminen Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä
Kristian Lindroos: Hyväin työt, pahain puheet – Hj. Nortamo ja Satakunnan Kirjallinen Kerho
Lea Toivola: Kärsimys, rangaistus ja anteeksianto Aleksandr Solženitsynin teoksissa

2
Pekka Perttula: Santeri Alkio – murtavien voimien ja rakentavien aatteiden mies
Katriina Kajannes: Suomalaisuusmies Vihtori Peltonen / Johannes Linnankoski
Aino Keijonen, Kirsti Lähdesmäki ja Helena Rossi: Elsa Heporauta – aikaansa edellä
Jarmo Virmavirta: Liput liehuen realiteettien maailmassa

3
Mikko Ketovuori: Historian ongelma Oswald Spenglerin ja Egon Friedellin kulttuurifilosofiassa
Kari Heino: Filosofeja ja ihmisiä
Matti Kuhna: Henryk Sienkiewiczin Quo vadis Puolan historian allegoriana
Timo Virtala: Albert Einsteinin pasifismi

4
Irma Tapaninen: Toisinnäkijä Algot Untola ja aikakauden aatteet
Jussi Niinenmaa: Humanistina sisällissodan keskellä
Erkki Tuomioja: Väinö Linna ja sisällissodan perintö
Jari Olavi Hiltunen: Tuntemattoman sotilaan sotasyyllisyyspohdiskelu. Hyväntahtoisen auringon valaisemat
Matti Kuhna: Muistaminen Lassi Nummen pienoisromaanissa
Jussi Niinenmaa: Tekijöiden näkijät

5
Sinikka Aaltola: Luonto James Joycen novellissa ”Kuolleet”
Marja-Leena Lyyra-Kukkonen: Aatteet – mielen vaatteet
Jaana Erkkilä-Hill: Kirje Tyyne Eskolle (1920–2011)
Kalevi Laalo: Lupiineja luuserille
Lassi Nummi: Laulu muoville

6
Sakari Katajamäki: Puumuna – eräs tviittausvillitys Lauri Viidan kertomana
Katriina Kajannes: Kullervo Rainio ja Lassi Nummi – runoilijaveljet
Tuulikki Valkonen: Marko Tapion Aapo Heiskasen viikatetanssin ja Arktisen hysterian taustoista
Katriina Kajannes: Eurooppa Eero Tarastin esikoisromaanissa
Joel Kuortti: Kadonnut NummiLukijalle


Tämä kirja haastaa pohtimaan, ovatko aatteet ja opitut käsitykset tie vireään tajuamiseen vai näkemäeste. Puolesta ja vastaan tarjoaa uusia tulokulmia kirjoihin ja aatteisiin. Kokoelmassa luetaan kotimaisia merkkiteoksia Aleksis Kivestä postmodernisteihin, ja aiheina on myös maailmankirjallisuuden ja filosofian klassikkoja, eikä historiaakaan ole unohdettu. Esseet sisältävät uutta tietoa ja tuoreita tulkintoja. Kokoelma on luonteeltaan dialoginen, ja se esittelee kirjailijoita keskustelussa toistensa kanssa ja heidän henkilöitään vuoropuhujina.

Esseissä analysoidaan ymmärrystä ja väärinymmärrystä, jota on fiktiivisten hahmojen kesken ja oikeitten ihmisten välillä. Ennakkoluulot ja juuttuminen koettuun estävät monesti aidon kohtaamisen ja rakentavan vuorovaikutuksen. Tiina Katriina Kukkonen antaakin esseelleen otsikon ”Ristiriitoja ja ohipuhumista. Juhanin ja Kolistimen ukon kohtaaminen Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä”.  Kristian Lindroos puolestaan näyttää, miten Hj. Nortamo ja Satakunnan Kirjallinen Kerho leikittelevät erilaisilla puhunnoilla ja paljastavat sovinnaisen kielenkäytön onttouden purkamalla sen metaforia.

Irma Tapaninen oikoo tähänastisten Algot Untola -luennan merkillisyyksiä, ja Lea Toivola osoittaa, miten Aleksandr Solženitsyn asemoituu erilaisten puhuntojen ja ajatussuuntien keskellä. Jaana Erkkilä-Hill havainnollistaa sen, että tutkijat voivat arvioida aikalaisteoksia hyvin eri tavoilla. Kokoelma kertoo myös, miten kansallisuusaate ja suomenmielisyys näkyvät eräillä kirjailijoilla, mitä on alkiolaisuus ja mitä yleisesti käytetyt Santeri Alkion sanonnat merkitsevät. Eräät kirjoitukset analysoivat historiaromaaneja ja sotakuvauksia, ja Timo Virtala esittelee Albert Einsteinin pasifismia. Erkki Tuomioja kirjoittaa sovintoa ja yhteisymmärrystä edistävistä historiadialogeista.

Modernistit ovat hyvin esillä. Lassi Nummesta on peräti kolme esseetä. Jarmo Virmavirta kertoo hänen työstään Uudessa Suomessa, toisessa kirjoituksessa on kyse Maisema-teoksesta ja kolmannessa ovat aiheena runoilijaveljet Kullervo Rainio ja Lassi Nummi. Lisäksi kirjassa ilmestyy uudelleen Lassi Nummen ”Laulu muoville”, joka julkistettiin Muoviyhdistys ry:n 30-vuotisjuhlassa 20.11.1970. Mukana on Kalevi Laalon piirtämä kuva runon aihepiiristä. Joel Kuortti esittää tuoreita tulkintoja Markus Nummen proosasta. Laaja-alaisessa kirjassa on tässä mainittujen esseitten lisäksi muitakin.

Osa kokoelman moniäänisyyttä on se, että kirjoittajina on professorien ja dosenttien ohella henkilöitä, jotka ovat työskennelleet muualla kuin yliopistomaailmassa. Tieteentekijöiden rinnalla ovat kortensa kantaneet kekoon eräät politiikasta, journalismista ja koulumaailmasta tutut toimijat eri puolilta Suomea.

Kokoelma toteuttaa Lassi Nummen nimikkoseuran pyrkimyksiä. Lassi Nummi edellytti järjestöltä monipuolista kulttuurityötä, joka ei hänen mukaansa toteutuisi, jos esillä pidettäisiin vain hänen tuotantoaan. Yhdistys haluaa osaltaan vaalia keskustelua nykykirjallisuudesta, klassikoista ja kulttuurista. Pinnalle tulee uusia ja jo unohtuneita teemoja, joiden pohjalta syntyy tuoreita näkökulmia.
  
Kiitos kaikille, joiden ansiosta kokoelma ilmestyy. Se koottiin Lassi Nummen nimikkoseuran piirissä. Kirjoittajat lähettivät mielenkiintoisia tekstejä ja muokkasivat niitä yhä uudelleen. Markus Nummi, Ilari Nummi ja Salla Korpela auttoivat eri tavoin. Lassi Nummen tuotannon oikeudenomistajat ja Muoviyhdistys antoivat luvan julkaista Lassi Nummen runon. Jyväskylän yliopiston kirjasto ja kunnalliset kirjastot palvelivat meitä asiantuntevasti, ja Antti Kajannes auttoi työn kaikissa vaiheissa. Lassi Nummen seuran jäsenet, ystävät, yhteistyötahot ja järjestämiemme tapahtumien yleisö ovat innostaneet meitä. Yhteydenpito heidän kanssaan tarjoaa meille jatkuvasti uusia näkökulmia. Malja heille kaikille!

”Cui dono lepidum novum libellum”, C. Valerius Catullus kysyy runossaan. Tämä nide omistetaan kaikille sen lukijoille. Me kirjoittajat toivomme, että julkaisu ylläpitää ja edistää kirjallisuuden harrastusta, kannustaa entistä monipuolisempaan tulkintaan ja innostaa kulttuurikeskusteluun.


Jyväskylässä ja Porissa 1. tammikuuta 2020 – Seitsemän veljeksen ja Väinö Linnan merkkivuoden alkaessa

Katriina Kajannes ja Matti Kuhna
kirjan toimittajat